Henk Krol en de arrogantie van de macht


Foksuk Henk KrolDe verontwaardiging en natuurlijk de onontkoombare grappen en grollen volgen elkaar op social media in rap tempo op. En toegeven, hoe bizar is het als je als fractieleider van de populistische 50+ partij te pas en te onpas aan het klagen bent over magere pensioenen terwijl je zelf jarenlang werkgeverspremie van je eigen medewerkers niet hebt afgedragen.

Maar wat mij keer op keer verbaast, als er weer eens iemand van zijn voetstuk valt, is de arrogantie van de macht. Want het is natuurlijk niet de schuld van Henk zelf, nee een medewerkster heeft haar werk niet goed gedaan en het is eigenlijk de schuld van zijn vijanden.

De Volkskrant berichtte vanochtend dat Henk meerdere jaren heeft verzuimd de pensioenpremies van zijn medewerkers af te dragen toen hij directeur van de Gaykrant was. Uiteraard kon hij daarna weinig anders doen dan zijn fractievoorzitterschap en Kamerlidmaatschap neerleggen. Hij heeft vanochtend dan ook een mail gestuurd naar een groot aantal media. Hierin kondigde hij zijn terugtreden aan en nam hij vooral de ruimte om te beschrijven hoe hij gedurende zijn gehele leven heeft gestreden voor anderen en hoeveel hij voor Nederland heeft betekend. Je zou bijna medelijden krijgen met deze zelfbenoemde Don Quichot.

In de hele mail, maar liefst 640 woorden, gaat hij inhoudelijk niet in op zijn eigen verantwoordelijkheid en de fout waarover hij is gestruikeld. Of fout, zo erg tilt hij er zelf blijkbaar niet aan, want hij heeft het liever over: “Elk foutje uit het verleden wordt gewikt en gewogen”. Gelukkig erkent hij nog wel dat hij fout zit alleen spijt of enige medeleven richting zijn oud-medewerkers die een pensioengat van vijf jaar hebben dat gaat Henk net even te ver. Hij zal zich wel wentelen in zelfmedelijden over het onrecht dat hem is aangedaan.

Hij schrijft: “Mijn strijd is gestreden, mijn vijanden hebben gewonnen”. Hij wil ons laten geloven dat hij ten val is gebracht door zijn vijanden, natuurlijk niet door zijn eigen handelen. Stel je voor. Het zou Henk sieren om het wat meer bij zich zelf te zoeken. Maar machtigen, wat Henk natuurlijk is / was als BN’er met twee zetels in de kamer en (nu nog) tien in de peilingen, doen dat zelden.

Mauk Mulder heeft een goed boek geschreven over de werking van de macht. Dit boek is overigens hier gratis te downloaden. Hierin schrijft hij dat, hoe vreemd het ook lijkt, het gedrag van machtigen zoals Henk volgens de logica van de macht te verklaren is. Langdurig machtigen zijn gaan geloven in hun eigen grootsheid en als ze struikelen, ligt het altijd aan een ander. Hij noemt dit: de arrogantie van de macht.

Maar Henk moet nu toch zo langzamerhand ook wel door hebben dat niemand gelooft dat hij het slachtoffer is, hij is de dader! Waarom kan hij niet nog een mailtje sturen waarin hij schrijft dat hij een enorme fout heeft gemaakt, spijt heeft en met behulp van zijn riante vertrekregeling en pensioen zijn best zal doen om zijn oud medewerkers schadeloos te stellen? Dan kan hij ook echt invulling geven aan zijn principes en idealen. Hij schrijft niet voor niets: “Mijn leven lang heb ik oprecht proberen te knokken om mensen in de verdrukking vooruit te helpen”. Nou laat maar zien dan.

 Voor meer informatie over het onderwerp macht. Kijk op de THP site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>