Henk Krol en de arrogantie van de macht


Foksuk Henk KrolDe verontwaardiging en natuurlijk de onontkoombare grappen en grollen volgen elkaar op social media in rap tempo op. En toegeven, hoe bizar is het als je als fractieleider van de populistische 50+ partij te pas en te onpas aan het klagen bent over magere pensioenen terwijl je zelf jarenlang werkgeverspremie van je eigen medewerkers niet hebt afgedragen. Continue reading