inside oud

hét platform met eerlijke beeldverhalen uit de ouderenzorg

Overige

Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Stichting Beeldzorg.

Stichting Beeldzorg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Beeldzorg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website, of aan deze website gerelateerde nieuwsbrieven, aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Stichting Beeldzorg, of door u aan Stichting Beeldzorg door middel van een website van Stichting Beeldzorg, of anderszins langs elektronische weg.

Stichting Beeldzorg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Stichting Beeldzorg via deze website of gerelateerde nieuwsbrieven.

Stichting Beeldzorg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Mocht u van mening zijn dat er ondanks alle zorgvuldigheid foto's en/of teksten onrechtmatig zijn gepubliceerd, neemt u aanstoot aan welke inhoud dan ook, of heeft u een ander vraag of klacht, neem dan alstublieft contact op met Stichting Beeldzorg.

Doneren

Inside Oud werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Jo Visser Fonds, Leyden Academy en het Matchingfonds.

Wil je ons een handje helpen? Doe dan een donatie aan initiatiefnemer Stichting Beeldzorg.  Door een financiële bijdrage te doen word je automatisch vriend van Stichting Beeldzorg. Dit betekent dat wij je een keer per kwartaal op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen. Voor deze mailing kun je je uiteraard ook weer uitschrijven!

Wil je op een andere manier een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op!

Contact

Stichting Beeldzorg
Sparrendreef 1a
4132XW Vianen
info@stichtingbeeldzorg.nl
www.stichtingbeeldzorg.nl